☆ Phim có thể load hơi chậm trên IOS. Chúng tôi sẽ cố gắng!

Nozomi Arimura một lần cô đi làm và mọi chuyện không như ý, cô bị thất nghiệp và đang tìm một công việc khác để đi làm. Nhưng cô không tìm được, và tình cờ cô đi lại một nơi và gặp một anh giám đốc trẻ tuổi và..
Nội dung khi gặp anh chàng này, cô đã tự nguyện dâng thân xác mình cho anh này địt sung sướng và cô luôn gắn liền với anh ta..

Ngày lên chức đáng nhớ