Bấm #2 nếu #1 xem chậm hoặc không load

Mẹ đi vắng và để hai đứa con lại cùng ông bố trẻ sung mãn. Và hai đứa con dâu gợi dục khi bố mình ở đóm và rồi ông bố lẽn vào phòng và địt hết hai đứa con của mình.

Vắng mẹ, bố địt hai đứa con gái xinh xắn