Ngày học thêm sung sướng

Chọn #2 hoặc #3 nếu xem chậm, xem không được hoặc chất lượng kém !

Satomi Suzuki là cô giáo dạy kèm cho các học sinh, và cô nhận dạy cho một cậu con trai của một ông chủ lớn. Vì tuổi nhỏ nên cậu tò mò và..

Ngày học thêm sung sướng