Lần công tác định mệnh của cô thư ký

Chọn #2 hoặc #3 nếu xem chậm, xem không được hoặc chất lượng kém !

Tsukasa Aoi là một cô thư ký riêng của một ông giám đốc giàu có, và có một cuộc công tác xa và cô và ông ấy đi cùng nhau…

Lần công tác định mệnh của cô thư ký