#1 #2 #3
Bấm #2 nếu #1 xem chậm hoặc không load

Leila Aizaki cô vợ xinh xắn ở nhà một mình và có anh tư vấn bão hiểm lại nhà và cô đón tiếp thay cho chồng mình.
Trong thời gian tư vấn anh bảo hiểm thấy cô vợ quá ngon nên muốn địt cô vợ này và cô phản ứng cực mạnh nhưng sau đó thì đồng ý. Họ lén lút với nhau một lần và vài lần nữa..