#1 #2 #3
Bấm #2 nếu #1 xem chậm hoặc không load

Chồng của Matsunaga Sana đi công tác liên tục và bỏ cô vợ ở nhà một mình, vì quá trống vắng nên cô vợ đã lén lút vụng trộm với anh hàng xóm.